digwyddiad llyfr

y lleoliad

subpage_banner

Mannau aml-ddefnydd ar gyfer amrywiaeth eang o ddigwyddiadau dan do ac awyr agored

 

y lleoliad

y lleoliad

Modern ac yn llawn cyfleusterau, mae Pafiliwn enwog Llangollen yn cynnwys amrywiaeth eang o gyfleusterau ar gyfer digwyddiadau dan do ac awyr agored. Gellir archebu’r rhain yn unigol neu gyda’i gilydd i ddiwallu anghenion penodol:

venueimg1

Arena a thiroedd

Neuadd

Ystafelloedd cyfarfod

Derbynfa ac ardal caffi

Parcio

Ydych chi wedi gweld hyn?

LlangPavPano_5_thumb

Rhith Daith o’r Pafilwn

Clicwch yma ›