digwyddiad llyfr
photo 1 o 5

Llangollen
ar gyfer digwyddiadau

lle mae’r dirwedd yn ysbrydoli
newllangollen1
photo 2 o 5
ryan-jones-1
photo 3 o 5
homepage_img3
photo 4 o 5
ryan-jones-2
photo 5 o 5
homepage_img4a

Yn gorwedd yng ngwlad hyfryd Bryniau Clwyd ac Ardal Harddwch Eithriadol Dyffryn Dyfrdwy, mae Llangollen yn lleoliad Safle Treftadaeth y Byd ysbrydoledig ar gyfer pob math o ddigwyddiadau.

Frontgroundcentre sml

Y Lleoliad

wed3

Beth sy’ ymlaen?

natural_stage_hme_img

Cynadleddau a Chyfarfodydd

location_thumb

Lleoliad

 

Yn Llangollen, rydym wedi arfer â chroesawu’r byd. Bob blwyddyn mae miloedd yn dod i Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen. Felly gallwch ddibynnu ar arbenigedd y dref wrth drefnu digwyddiad yma.

Mae Pafiliwn byd-enwog Llangollen yn cynnig cyfleusterau ardderchog sy’n addas ar gyfer unrhyw ddigwyddiad, dan do neu yn yr awyr agored: cyfarfodydd, cynadleddau, arddangosfeydd, cyngherddau, sioeau masnach…

Mae gwestai, tai llety a thai gwely a brecwast Llangollen yn darparu ystod eang o opsiynau ynghylch llety. Maent yn cynnig cysur, ansawdd a chroeso diguro am brisiau fforddiadwy.

Mae digon o gyfle i sicrhau bod eich digwyddiad yn arbennig iawn. Mae gwibdeithiau bythgofiadwy yn rhoi cipolwg ar dreftadaeth syfrdanol y dref. Mae Llangollen hefyd yn enwog am weithgareddau yn yr awyr agored.

Mae Llangollen yn hygyrch iawn ar gyfer cynadleddau un diwrnod a digwyddiadau sawl diwrnod. Mae’n hygyrch yn y car, trên neu awyren. Mae’r traffyrdd ond yn 30-40 munud i ffwrdd.

Beth bynnag yw eich anghenion, mae Llangollen yn cynnig profiad cofiadwy â gwerth gwych am arian.

vt_cy
 

Mae digwyddiadau diweddar wedi cynnwys

Cynhadledd Plaid y Ceidwadwyr Cymreig 2014

Cynhadledd Plaid Cymru 2014

Cynhadledd Ranbarthol BSkyB

Gŵyl Gerdd Coastline Bluegrass

Rali Harley Davidson Circus Maximus

Gŵyl Fwyd Llangollen

Cinio Tysteb Undeb Rygbi Cymru Ryan Jones

Nosweithiau Clwb Comedi Llangollen

Ffeiriau Hen Bethau

hall-conference

Cyfradd Cynrychiolydd

outdoorbooking

Yr Awyr Agored