digwyddiad llyfr

Cynadledda

servicebanner

 

Cynadledda

Mae’r Pafiliwn yn lleoliad delfrydol ar gyfer cyfarfodydd a chynadleddau, beth bynnag yw eich maint a gofynion.

Cynadleddau

Mae Neuadd y Pafiliwn â lle i 400 o bobl eistedd, ac yn cynnwys cyfleusterau technegol a llwyfannu o safon uchel, gan gynnwys WiFi.

Cyfarfodydd

Mae gennym amrywiaeth o ystafelloedd â digon o gyfleusterau, ar gyfer cyfarfodydd sy’n cynnwys 4 i 80 0 bobl. Mae pob un yn cynnwys taflunydd, sgriniau a chyfleusterau tywyllu.

Pecyn Cynrychiolwyr Dydd ar gyfer Cynadleddau a Chyfarfodydd

£28 y person (+TAW, o leiaf 30 cynrychiolydd)

Yn cynnwys:

Ystafelloedd:

Lluniaeth:

Am fwy o wybodaeth Cysylltwch â Ni.

Ydych chi wedi gweld hyn?

LlangPavPano_5_thumb

Rhith Daith o’r Pafilwn

Clicwch yma ›