digwyddiad llyfr

treftadaeth

heritage_banner

Synnwyr o ryfeddod a phersbectif

 

treftadaeth

Mae profi’r golygfeydd a chyfranogi mewn gwibdeithiau treftadaeth yn ffyrdd gwych i sicrhau bod eich digwyddiadau’n wir gofiadwy.

Mae Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Dyfrdwy a Bryniau Clwyd  (www.clwydianrangeanddeevalleyaonb.org.uk) yn lleoliad dramatig ar gyfer unrhyw ddigwyddiad.

heritageimg_new

Mae treftadaeth gludiant Llangollen mor bwysig fel bod yr ardal o gwmpas y gamlas leol wedi’i dynodi fel Safle Treftadaeth y Byd,  gweld rhagor ›.

Mae ymweliadau hanesyddol â mannau arbennig, fel Castell Dinas Bran, Abaty Glyn y Groes a Phlas Newydd ar drothwy’r drws.

heritage-img2

Mae teithiau ar y rheilffordd ager trwy Ddyffryn Dyfrdwy gogoneddus, neu ar gwch camlas a dynnir gan geffyl i ddyfrbont syfrdanol Pontcysyllte’n fythgofiadwy.

heritage_img3

Gororau Gogledd Cymru

Darganfod Sir Ddinbych

Ydych chi wedi gweld hyn?

LlangPavPano_5_thumb

Rhith Daith o’r Pafilwn

Clicwch yma ›