digwyddiad llyfr

Beth sy’ ymlaen?

newvenue_img

Beth sy’n digwydd ym
Mhafiliwn Llangollen

 

Beth sy’ ymlaen?

Comedi

Dydd Gwener 6 Ebrill 2018

Dewch draw i weld yr anhygoel Pippa Evans a Barry Dodds gyda’r gwesteiwr Dan Thomas.ComedyClub-April18

Nifer gyfyngedig o seddi ar gael, archebwch yn gynnar.

Drysau’n agor am 7pm Sioe’n dechrau am 7:30pm

Tocynnau £10. Cysylltwch â: 08001455779

Rhagor o wybodaeth: www.llangollenfringe.co.uk

Gŵyl Meddwl Corff ac Ysbryd Llangollen

Dydd Sul 8 Ebrill 2018mindbody

Dros 50 o stondinau gyda phobl sy’n iachau, pobl seicig, crisialau, anrhegion masnach deg a llawer mwy.

Amser Agor: 10:00am

Parcio AM DDIM, gweithdai AM DDIM

Mynediad: £1

Bazaar Babi

Dydd Sadwrn 5 Mai 2018Baby Bazaar

Stondinau eitemau ar gyfer babanod a phlant – caffi ar agor.

Dechrau 10.00 tan 13.00

Cysylltwch â 07711851466 / jennymason@Hotmail.co.uk.

Tŷ’r Eos: Reid Beiciau Modur

Dydd Sul 6 Mai 2018rideout

Beiciau modur: Cofrestru 8:30 - Dechrau 10:30

Sgwteri: Cofrestru 10:30 - Dechrau 12:00

Cysylltwch â’r tîm codi arian ar – 01978 314 292.

Caffi ar agor o 8:30.  Bydd te/coffi a rholiau brecwast yn cael eu gweini.

Ddraig Goch

Dydd Gwener 18 Mai – dydd Sul 20 Mai 2018red dragon

Cerddoriaeth blŵs, roc prog, cerddoriaeth wyliau, opera, drymio, garej a grynj.

Am docynnau a mwy o wybodaeth edrychwch ar:

www.facebook.com/reddragonmusicfestival

Neu ffoniwch: 01978 869037

Bwyd a bar ar gael ar y safle. Gwersylla ar gael.

Dosbarthiadau Nos NEWYDD Dawns i Oedolion

Dydd Llun @ Pafiliwn Llangollen

Dawnsiwch eich ffordd i ffitrwydd!newdance

Dydd Llun 7.00-8.00pm
Dawnsio Lladin / Neuadd – dysgu amrywiaeth o gamau o’r Cha Cha Cha i’r Waltz.

Dydd Llun 8.00 – 9.00pm
Salsa: Canolradd / Uwch – dysgu camau’r salsa ac olynol. Nid oes angen partner.

Rhagor o wybodaeth yn www.newdance.org.uk neu drwy ffonio 01978 869456

£4.50 y sesiwn

Ydych chi wedi gweld hyn?

LlangPavPano_5_thumb

Rhith Daith o’r Pafilwn

Clicwch yma ›