digwyddiad llyfr

Beth sy’ ymlaen?

newvenue_img

Beth sy’n digwydd ym
Mhafiliwn Llangollen

 

Beth sy’ ymlaen?

 

 Grŵp Pantomeim Llangollen yn cyflwyno:

Aladdinpanto19

Dydd Iau 17 Ionawr – dydd Sul 20 Ionawr 2019

I gael rhagor o wybodaeth ewch i:

www.ticketsource.co.uk/llangollenpanto

 

 

Ffair Nwyddau Babis Billy the Kid

Dydd Sadwrn 26 Ionawr 2019popupbabyjan19

I gael rhagor o wybodaeth ewch i:

http://www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru

 

 

 

 

Gwasanaeth Rhoi Gwaed Cymru

Dydd Mawrth 29 Ionawr 2019Llangollen 29.1.19 New Year W

Am fwy o wybodaeth dilynwch y ddolen:

https://donorportal.wales.nhs.uk/AppointmentSystem/Appointment?d=20190129RLLGOLLEN&pos=(52.9728491,%20-3.173246699999936

 

 

Gŵyl Cwiltiau 2019

Dydd Mercher 6 Chwefror – dydd Gwener 15 Chwefror 2019

“Un Diwrnod” gan By Designquilt19

“Mewn Print” gan Contemporary Quilters

Yn agored yn ddyddiol 10am – 4pm

I gael rhagor o wybodaeth ewch i:

www.quiltfest.org.uk

Gŵyl Cwiltiau: Diwrnod Masnachu

Dydd Sul 10 Chwefror 2019

Agored 10am – 4pm

Mynediad £3.50

 

 

Dosbarthiadau Nos NEWYDD Dawns i Oedolion

Dydd Llun @ Pafiliwn Llangollen

Dawnsiwch eich ffordd i ffitrwydd!newdance

Dydd Llun 7.00-8.00pm
Dawnsio Lladin / Neuadd – dysgu amrywiaeth o gamau o’r Cha Cha Cha i’r Waltz.

Dydd Llun 8.00 – 9.00pm
Salsa: Canolradd / Uwch – dysgu camau’r salsa ac olynol. Nid oes angen partner.

Rhagor o wybodaeth yn www.newdance.org.uk neu drwy ffonio 01978 869456

£4.50 y sesiwn

Ydych chi wedi gweld hyn?

LlangPavPano_5_thumb

Rhith Daith o’r Pafilwn

Clicwch yma ›