digwyddiad llyfr

Beth sy’ ymlaen?

newvenue_img

Beth sy’n digwydd ym
Mhafiliwn Llangollen

 

Beth sy’ ymlaen?

Clwb Pêl-droed Tref Llangollen a Chlwb Pêl-droed Corwen

Yn cyflwyno noson gyda Neville SouthallSportsdinner

Nos Sadwrn 8 Rhagfyr 2018

Noson gyda Neville Southall gyda chefnogaeth gan y comedïwr

Jimmy O – dyddiad i’r dyddiadur. Hefyd cerddoriaeth gan ffefrynnau lleol

Mr Blunders.

Tocynnau £20.

Cyswllt Gareth Lloyd: 07411664595

 

 

 

Côr Beicwyr Gogledd Cymru

Gŵyl Corau Meibion CymruBikerschoirdec18

Nos Sul 9 Rhagfyr 2018

Er budd Prostate Cymru, yn cynnwys unawdwyr

Côr Meibion Colwyn a Chôr Meibion Dyffryn Ceiriog.

6pm – 8:30pm

Tocynnau: £9 i oedolion, £5 i blant, £8 gostyngiadau.

Cysylltwch â: Bikerschoir@gmail.com

Ffôn: 07595155675

 

 

 Grŵp Pantomeim Llangollen yn cyflwyno:

Aladdinpanto19

Dydd Iau 17 Ionawr – dydd Sul 20 Ionawr 2019

I gael rhagor o wybodaeth ewch i:

www.ticketsource.co.uk/llangollenpanto

 

 

Ffair Nwyddau Babis Billy the Kid

Dydd Sadwrn 26 Ionawr 2019Baby Bazaar

I gael rhagor o wybodaeth ewch i:

http://www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru

 

Gwasanaeth Rhoi Gwaed Cymru

Dydd Mawrth 29 Ionawr 2019giveblood

Am fwy o wybodaeth dilynwch y ddolen:

https://donorportal.wales.nhs.uk/AppointmentSystem/Appointment?d=20190129RLLGOLLEN&pos=(52.9728491,%20-3.173246699999936

Gŵyl Cwiltiau 2019

Dydd Mercher 6 Chwefror – dydd Gwener 15 Chwefror 2019

“Un Diwrnod” gan By Designquilt19

“Mewn Print” gan Contemporary Quilters

Yn agored yn ddyddiol 10am – 4pm

I gael rhagor o wybodaeth ewch i:

www.quiltfest.org.uk

Gŵyl Cwiltiau: Diwrnod Masnachu

Dydd Sul 10 Chwefror 2019

Agored 10am – 4pm

Mynediad £3.50

 

Dosbarthiadau Nos NEWYDD Dawns i Oedolion

Dydd Llun @ Pafiliwn Llangollen

Dawnsiwch eich ffordd i ffitrwydd!newdance

Dydd Llun 7.00-8.00pm
Dawnsio Lladin / Neuadd – dysgu amrywiaeth o gamau o’r Cha Cha Cha i’r Waltz.

Dydd Llun 8.00 – 9.00pm
Salsa: Canolradd / Uwch – dysgu camau’r salsa ac olynol. Nid oes angen partner.

Rhagor o wybodaeth yn www.newdance.org.uk neu drwy ffonio 01978 869456

£4.50 y sesiwn

Ydych chi wedi gweld hyn?

LlangPavPano_5_thumb

Rhith Daith o’r Pafilwn

Clicwch yma ›