digwyddiad llyfr

Beth sy’ ymlaen?

newvenue_img

Beth sy’n digwydd ym
Mhafiliwn Llangollen

 

Beth sy’ ymlaen?

 Pres a Lleisiau

 

Dydd Sul 17 Mawrth 2019ffron choir

Bydd Gogledd a De Cymru yn un am brynhawn ar gyfer y cyngerdd pres a lleisiau

hwn yng nghwmni Band Lewis-Merthyr, a Chôr Meibion Fron.

Y cyngerdd i ddechrau am 3pm.

Tocynnau: Oedolion £12, Gostyngiadau £10, Plant £5 (y plentyn cyntaf am ddim)

Ar gael o ganolfan wybodaeth i dwristiaid Llangollen

neu ar-lein o www.ticketsource.co.uk/lewis-merthyr-band

 

Ffair Nwyddau Babis Billy the Kid

Dydd Sadwrn 23 Mawrth 2019popupbabymarch

Am ragor o wybodaeth ewch i:

www.facebook.com/events/614411102295294/

 

 

 

 

Yardbird Arts yn Cyflwyno: Remi Harris

Dydd Iau 28 Mawrth 2019Remiharris19

Bydd Remi Harris yn dychwelyd i’r pafiliwn am noson arbennig arall

o’r Jazz a’r Blŵs.

Drysau’n agor am 7pm. Y noson i ddechrau am 7:30pm

Tocynnau: £12. Ar gael o ganolfan wybodaeth i dwristiaid Llangollen.

Bar ar gael.

 

 

Dosbarthiadau Nos NEWYDD Dawns i Oedolion

Dydd Llun @ Pafiliwn Llangollen

Dawnsiwch eich ffordd i ffitrwydd!newdance

Dydd Llun 7.00-8.00pm
Dawnsio Lladin / Neuadd – dysgu amrywiaeth o gamau o’r Cha Cha Cha i’r Waltz.

Dydd Llun 8.00 – 9.00pm
Salsa: Canolradd / Uwch – dysgu camau’r salsa ac olynol. Nid oes angen partner.

Rhagor o wybodaeth yn www.newdance.org.uk neu drwy ffonio 01978 869456

£4.50 y sesiwn

Ydych chi wedi gweld hyn?

LlangPavPano_5_thumb

Rhith Daith o’r Pafilwn

Clicwch yma ›