digwyddiad llyfr

Beth sy’ ymlaen?

newvenue_img

Beth sy’n digwydd ym
Mhafiliwn Llangollen

 

Beth sy’ ymlaen?

Cerddorfa Ieuenctid Gogledd Cymru

Dydd Sadwrn 26 Awst 2017

Yn cyflwyno : Borodin – Symphony no.2  a Liszt – Les Preludes.IMG_9113

Cyngerdd yn dechrau:  3.00pm

Mynediad: Oedolion £10, dan 16 am ddim

 

 

Ffair Nwyddau Babis Billy the Kid

Dydd Sadwrn 2 Medi 2017

Marchnad nwyddau plant dan do sy’n darparu eitemau ar gyfer cyfnod mamolaeth a phlant hyd at 8 oed.  Cornel i blant gyda chwarae meddal a pheintio wynebau.Baby Bazaar

Parcio am ddim a lluniaeth.

Ar agor: 10.00am – 1.00pm

Mynediad :  Oedolion £1.00, plant am ddim

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch Jenny 07711851466

 

 

Gwasanaeth Gwaed Cymru

Dydd Mercher 27 Medi 2017 giveblood

I gael rhagor o wybodaeth ewch i

www.welsh-blood.org.uk

 

 

Cogwarts – Digwyddiad Steampunk

Dydd Sadwrn 30 Medi – Dydd Sul 1 Hydref 2017cogwarts

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

www.cogwarts.co.uk

 

 

Gŵyl Fwyd Llangollen

Dydd Sadwrn 14 – Dydd Sul 15 Hydref 2017foodlogo-2017

Pen-blwydd Gŵyl Fwyd Hamper Llangollen, yn 20 oed.

Oriau agor:  10:00am – 5:00pm

Mynediad: Oedolion: £5 Consesiynau: £4 Plant: AM DDIM 

Ewch i: www.llangollenfoodfestival.com

 

 

Gŵyl Meddwl Corff ac Ysbryd Llangollen

Dydd Sul 29 Hydref 2017mindbody

Mwy na 50 o stondinau gydag iachawyr, pobl seicig, crisialau, rhoddion masnach deg a llawer mwy.

Amser Agor: 10:00am

Parcio AM DDIM, gweithdai AM DDIM

Mynediad: £1

 

 

Hen Bethau a chrefftau mewn Ffair Nadolig

Dydd Sul 26 Tachwedd 2017christmasantique

Rhywbeth i bawb yn y ffair hen bethau a phethau casgladwy hon.

Mae lluniaeth ar gael drwy’r dydd.

Mynediad: £1. Parcio AM DDIM ar y safle

I gael rhagor o wybodaeth ewch i:
antiquesandvintage.yolasite.com

 

 

Parti Nadolig 2017

Dydd Sadwrn 16 Rhagfyr 2017LLan-Pav-Xmas-17_W

Dewch i ddathlu’r Nadolig gyda ni yma yn y pafiliwn.

Cyfle i fwynhau adloniant byw gan ein cyflwynydd, mwynhau pryd o fwyd Nadoligaidd 3 chwrs blasus a dawnsio gyda’n DJ tan hwyr.

Ar agor: 7:00pm tan hwyr

Dim ond £36 y pen.

I gael rhagor o wybodaeth: Rhif ffôn: 01978 860 111 neu anfonwch E-bost: enquiries@llangollenpavilion.co.uk

 

 

Dosbarthiadau Nos NEWYDD Dawns i Oedolion

Dydd Llun @ Pafiliwn Llangollen

Dawnsiwch eich ffordd i ffitrwydd!newdance

Dydd Llun 7.00-8.00pm
Dawnsio Lladin / Neuadd – dysgu amrywiaeth o gamau o’r Cha Cha Cha i’r Waltz.

Dydd Llun 8.00 – 9.00pm
Salsa: Canolradd / Uwch – dysgu camau’r salsa ac olynol. Nid oes angen partner.

Rhagor o wybodaeth yn www.newdance.org.uk neu drwy ffonio 01978 869456

£4.50 y sesiwn

Ydych chi wedi gweld hyn?

LlangPavPano_5_thumb

Rhith Daith o’r Pafilwn

Clicwch yma ›