digwyddiad llyfr

Beth sy’ ymlaen?

newvenue_img

Beth sy’n digwydd ym
Mhafiliwn Llangollen

 

Beth sy’ ymlaen?

Comic Con Llangollen

Dydd Sul 22 Gorffennaf 2018ComicCon18

Croeso i Comic Con Llangollen. Mae’r Comic Con yn

ddigwyddiad hwyl i’r teulu…felly mae croeso i bawb fynychu ac ymuno

yng ngweithgareddau’r diwrnod.

Yn agored 10am – 5pm

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: www.llangollencomiccon.co.uk

Gŵyl Feiciau Modur Llangollen

Dydd Sadwrn 4 – dydd Sul 5 Awst 2018 bikefest2018

Mae Llanbikefest yn dychwelyd, dewch i weld campau, arddangosfeydd, cerddoriaeth fyw

A llawer mwy!

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: www.LlanBikeFest.co.uk

 Gŵyl Chwedlonol Tylwyth Teg Llangollen

Dydd Sadwrn 11 – dydd Sul 12 Awst 2018Spirit of L2F2 FT

Dyma ddigwyddiad tylwyth teg fwyaf ar galendr y DU.  Mae llawer i’w weld ac i’w wneud.

Gwneud ffon hud a adenydd AM DDIM, gweithdai sgiliau syrcas AM DDIM,

Clywed straeon AM DDIM a cherddoriaeth fyw AM DDIM -

gyda’r enwog Dr Zigs swigod i ddawnsio, a llawer mwy.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: www.northwalesfaeryfestival.com

 Sêl Deganau a Threnau Llangollen

Dydd Sadwrn 18 Awst 2018heritage_cta

PRYNU – GWERTHU – CYFNEWID

Nifer o ddelwyr mewn Dinky, Matchbox, trenau Hornby,

Bachmann a llawer mwy!

Yn agored 10:30 – 3:00pm

Mynediad £2.00

Caffi ar y safle.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: www.chrisdyerfairs.co.uk

 

Dosbarthiadau Nos NEWYDD Dawns i Oedolion

Dydd Llun @ Pafiliwn Llangollen

Dawnsiwch eich ffordd i ffitrwydd!newdance

Dydd Llun 7.00-8.00pm
Dawnsio Lladin / Neuadd – dysgu amrywiaeth o gamau o’r Cha Cha Cha i’r Waltz.

Dydd Llun 8.00 – 9.00pm
Salsa: Canolradd / Uwch – dysgu camau’r salsa ac olynol. Nid oes angen partner.

Rhagor o wybodaeth yn www.newdance.org.uk neu drwy ffonio 01978 869456

£4.50 y sesiwn

Ydych chi wedi gweld hyn?

LlangPavPano_5_thumb

Rhith Daith o’r Pafilwn

Clicwch yma ›