digwyddiad llyfr

cleientiaid

pm

 

cleientiaid

Ceidwadwyr Cymreig

Cynhaliwyd Cynhadledd y Ceidwadwyr Cymreig 2014 yn y Pafiliwn. Cafodd y digwyddiad lawer o sylw yn y cyfryngau, ac roedd yn cynnwys y brif araith gan y Prif Weinidog.

“Diolch am eich holl gymorth gyda’n cynhadledd y penwythnos diwethaf. Fe wnaeth ein holl aelodau roi sylwadau cadarnhaol ar y lleoliad a oedd yn bodloni ein gofynion.

“Roeddem yn ddiolchgar iawn am gydweithrediad pawb yn y Pafiliwn – ni fyddech wedi gallu gwneud mwy i sicrhau ein bod wedi cael cynhadledd lwyddiannus iawn. Cyflëwch fy niolch i’r holl staff a wnaeth ein cynorthwyo mor dda.”

Roger Pratt, Cyfarwyddwr

Ydych chi wedi gweld hyn?

LlangPavPano_5_thumb

Rhith Daith o’r Pafilwn

Clicwch yma ›