digwyddiad llyfr

cleientiaid

food_banner

Pan dynnodd trefnwyr profiadol blaenorol yr Ŵyl Fwyd yn ôl o’r digwyddiad ddwy flynedd yn ôl, roedd perygl go iawn na fyddai’r Ŵyl Fwyd yn gallu parhau…

 

cleientiaid

Gŵyl Fwyd Llangollen

Pan dynnodd trefnwyr profiadol blaenorol yr Ŵyl Fwyd yn ôl o’r digwyddiad ddwy flynedd yn ôl, roedd perygl go iawn na fyddai’r Ŵyl Fwyd yn gallu parhau.

Trwy egni a brwdfrydedd busnesau lleol a grŵp bach o wirfoddolwyr, cynhaliwyd y digwyddiad ac mae’r ddwy flynedd diwethaf wedi bod yn llwyddiannus iawn. Un o’r prif gyfranwyr i’r llwyddiant hwnnw oedd yr help a chymorth a ddarparwyd i Bwyllgor yr Ŵyl Fwyd gan staff y Pafiliwn a oedd, trwy eu gwybodaeth a phrofiad o’r safle, yn gallu cynghori a chyfarwyddo’r Pwyllgor ynghylch y problemau gweithredol arwyddocaol a oedd yn gysylltiedig â threfnu Gŵyl mor fawr. Ymunodd y staff â’r Pwyllgor fel y cynhelid y trefniadau a threfnu’r safle trwy Bartneriaeth a oedd, heb os nac oni bai, o gymorth wrth arwain at lwyddiant nodedig Gŵyl Fwyd Llangollen.

Nodwedd arall o’r safle yw ei fod yn amlddefnydd ac yn hawdd ei gyrchu fel y gall arddangoswyr lwytho a dadlwytho nwyddau heb orfod croesi pellteroedd hir i’w cerbydau ac yn ôl. Hefyd gallant fod yn hyderus y bydd y staff profiadol wedi ystyried yr holl faterion ynghylch Iechyd a Diogelwch i’r safon uchel byddai rhywun yn ei ddisgwyl yn y fath leoliad. Mantais arall yw bod y Pafiliwn o fewn pellter cerdded byr yn unig o ganol y dref lle gall ymwelwyr â’r Pafiliwn gael y cyfle i ymweld â’r siopau annibynnol lluosog a manteisio ar y nifer fawr o dai bwyta a chaffis o ansawdd uchel a leolir yng nghanol y dref.

Uwchben popeth mae lleoliad y Pafiliwn yn Llangollen yn darparu golygfa wych i ymwelwyr mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol a Safle Treftadaeth y Byd.

Am fwy o wybodaeth ewch i Gŵyl Fwyd Llangollen gwefan.

Ydych chi wedi gweld hyn?

LlangPavPano_5_thumb

Rhith Daith o’r Pafilwn

Clicwch yma ›